Growing WordAds Viewable Ad Impressions

WordAds

In August 2020, WordAds completed a major update to how we measure, target and optimize against ad impressions that are viewable. Our intention is to provide more value to our advertisers by restricting ads to only placements that have an opportunity to be seen.

According to IAB, the minimum requirement for an ad to be viewable is that at least half of any ad (regardless of size) is in full view in the browser. We’re striving for at least 70% of our impressions to meet this standard. To do so, we are “lazy loading” our ad placements, loading only ad slots within the current viewport or less than 1 scroll up or down depending on scrolling direction. We’re also allowing advertisers to target against their own elevated viewability thresholds, which may exceed our average.

What does this mean for WordAd users? Depending on the placement of your ads, you…

Vezi articolul original 74 de cuvinte mai mult

Stabilirea solutiei de racordare la reteaua de energie electrica(2)

ELECTRIC POWER

Operatorul de retea are obligatia de a colabora cu utilizatorul tentru stabilirea solutiei de racordare la retaua electrica cea mai avantajoasa pentru utilizator din punct de vedere tehnic si econo…

Source: Stabilirea solutiei de racordare la reteaua de energie electrica(2)

Vezi articolul original

Stabilirea solutiei de racordare la reteaua de energie electrice

Operatorul de retea are obligatia de a colabora cu utilizatorul tentru stabilirea solutiei de racordare la retaua electrica cea mai avantajoasa pentru utilizator din punct de vedere tehnic si econo…Numarul si localizarea punctelor de delimitare intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se stabilesc de comun acord de  catre operatorul de retea si utilizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula, de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale.
Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitae se poate stabili in amonte de limita de proprietate in situatia in care, dupa expirarea valabilitati avizului tehnic de racordare, instalatia prin care se realizeaza alimentarea locului de consum temporar se dezafecteaza.
In cazul in care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice si economice, delimitarea instalatiei se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligatia sa permita exercitarea cu titlu gratuit de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea instalatiei de racordare in folosul utilizatorului. Acasta obligatie se include in contractul de distributie/transport incheiat de utilizator cu operatorul  de retea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu inchieie direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat de utilizator.
Succesori legali ai operatorului de retea beneficiaza de drepturile rezultate in conditiile aliniatului de mai sus in favoarea opertorului de retea, pe durata de existenta a instalatiilor respective.
In cazul in care, la cererea utilizatorului, punctul de delimitare se stabileste in amonte de linia de proprietate, reteaua electrica detinuta de utilizator va fi amplasata pe proprietate publica sao a tertilor si prin urmare utilizatorul este obligat:
a) sa obtina in prealabil de la proprietari terenurilor dreptul de uz si de servitute asupra proprietatilor acestora, pentru executarea lucrarilor necesare realizarea retelei electrice, pentru asigurarea functionari normale a acesteia, precum si pentru realizrea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;
b) sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat sau prin operatori economici atastati conform lagii,
fiind direct raspunzator, in conditiile legii, de producerea unor incidente sau accidente si de urmarile acestora.
In situatia racordarii de noi utilizatori la instalatia de racordare realizata pentru un prim utilizator, acesta primeste o compenssatie baneasca din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza metodologiei aprobate de autoritatea competenta.
Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie sa permita realizarea separari instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.
amodul de stabilire a punctelor de delimitare si alte aspecte privind racordarea la reteaua electrica a locuintelor individuale, ansamblurilor de locuinte nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune si a locurilor de producere care se racordeaza la retele electrice cu tensiunea mai mare sau egala 110 kV.
Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de proprietate asupra capacitatii energetice, in conditiile prevazute de lege si de reglementarile in vigoare.

Source: Stabilirea solutiei de racordare la reteaua de energie electrica(2)

Snapchat “Memories” Feature Lets You Save Photos To App For Sharing Later — Consumerist

When it was first released, Snapchat described itself as a photo sharing site that allowed users to view or send images and videos for up to 10 seconds. While users have long been able to save phot…

Source: Snapchat “Memories” Feature Lets You Save Photos To App For Sharing Later — Consumerist

PROIECTAREA INSTALATIILOR DE DETECTARE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

(1)Echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor se prevad in mod obligatoriu la urmatoarele compartimente de incendiu, constructii si incaperi:                                              …

Source: PROIECTAREA INSTALATIILOR DE DETECTARE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU